IMG_7774

Initiatief

Zodra er voldoende aanmeldingen voor een bepaalde locaties zijn zullen wij u uitnodigen voor een eerste workshop. In deze workshop zullen wij samen met u brainstormen en uitgangspunten bepalen voor het gebouw, denk hierbij aan het aantal en het type woningen en bijvoorbeeld specifieke wensen met betrekking tot buitenruimten of gemeenschappelijke functies. Met deze uitgangspunten en een groep geïnteresseerden is het mogelijk ons in te schrijven voor de selectieprocedure voor het verkrijgen van een zogenaamde kaveloptie.

 

Verkrijgen kaveloptie

De procedure voor het verkrijgen van een dergelijke optie verschilt per locatie en is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en betrokken / ontwikkelende partijen. Een aantal inschrijvende partijen zal worden gevraagd een visie en een (schets)ontwerp voor te leggen dat past binnen de gestelde ruimtelijke en financiële kaders. Op basis van deze gegevens zal per kavel een partij worden geselecteerd die de mogelijkheid krijgt om binnen een bepaalde periode (meestal een jaar) een definitief plan in te dienen.

 

Ontwerptraject

Vanaf het moment van het verkrijgen van een kaveloptie kan het ontwerpproces definitief worden opgestart. Door middel van ontwerpsessies zullen de wensen en eisen van de bouwgroep als collectief en van de bewoners individueel worden besproken en ruimtelijk worden vertaald. In deze fase zal de samenstelling van de bewonersgroep steeds duidelijker worden. In samenwerking met adviseurs voor constructie, installaties en bouwkosten zal het gebouw verder worden uitgedacht en zal het langzaam zijn definitieve vorm aannemen.

 

Vergunning

Dit definitieve ontwerp zal vervolgens de basis vormen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning). Aan de hand van deze stukken (tekeningen, berekeningen en aanvullende informatie) kan de Gemeente de ruimtelijke, esthetische en bouwbesluit technische eisen toetsen.

 

Aanbesteding

Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning zal het ontwerp verder uitgewerkt worden voor de aanbesteding. In het bestek worden alle eisen en wensen op tekening en in tekst vastgelegd. Denk hierbij aan de keuze voor een type kozijn, deurklink of kleur baksteen en de gewenste afwerking van bepaalde ruimten. Door tijdens de uitwerking nauw samen te werken met een kostendeskundige zal een goede indicatie van de te verwachten bouwkosten gedurende het hele proces inzichtelijk zijn. Het bestek vormt uiteindelijk de basis voor het selecteren van een aannemer die binnen het budget het gebouw kan realiseren.

 

Bouw

Voordat de aannemer kan beginnen met bouwen zal de grond die tot nog toe in optie was genomen daadwerkelijk aangekocht worden. Dit is dan ook het moment dat de bewoners zich definitief verbinden met het project. De geschatte bouwtijd van een woongebouw van deze omvang bedraagt circa één jaar. Na deze spannende periode zullen de bewoners hun nieuwe droomhuis kunnen betrekken!

 

Door onze kennis van het bouwproces en ervaring met het CPO proces kunnen wij u helpen uw droomhuis te realiseren tegen een scherpe prijs. Wij helpen u bij het opzetten van een project en kunnen u adviseren en begeleiden tot aan de oplevering. Wij werken niet met een vaste projectontwikkelaar of aannemer, de bouwgroep is in the lead. Zo kunt u als groep besluiten het proces en de financiering e.d. zelf te regelen om kosten te besparen maar indien gewenst kunnen wij deze taken uit handen nemen of gaan wij op zoek naar geschikte partners.

Bovenstaand proces is gebaseerd op een traditioneel bouwproces waarbij de bewoners maximaal invloed houden. Het definitieve proces is uiteindelijk afhankelijk van eventueel gewenste samenwerkingen met ontwikkelaar / aannemer voor bijvoorbeeld financiële achtervang.